Vyhledávání


Czech Knowledge Transfer Office

Czech Knowledge Transfer Office (CKTO) je výzkumné pracoviště Inženýrské akademie ČR, které v rámci svého dlouhodobého programu „Science for Practise“ a projektu MESPO na podporu mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu přispívá k využití poznatků, znalostí a dalších výsledků výzkumu a vývoje v průmyslu a zejména v malých a středních podnicích (MSP) s cílem zhodnotit je ve prospěch růstu konkurenceschopnosti české ekonomiky.CKTO provozuje databázi se seznamem více než 100 odborníků z různých oblastí výzkumu a inovací, kteří jsou připraveni odpovědět na různé dotazy a žádosti od institucí a firem z akademické nebo podnikatelské sféry.
 
Cílem CKTO je přispívat k vytváření pozitivního prostředí a příznivějších podmínek pro snadnější zapojení českých vědců a technických expertů do mezinárodních výzkumných projektů a projektů technologické spolupráce. Inženýrská akademie České republiky prostřednictvím sítě svých mezinárodních kontaktů a partnerů tak podporuje spolupráci českých institucí a subjektů VaV se zahraničními partnery. Dalším cílem je umožnit odborné veřejnosti dozvědět se o možnostech finanční podpory mezinárodních projektů s cílem zlepšit jejich mezinárodní spolupráci.
 
Pro více informací kontaktujte Czech Knowledge Transfer Office na ckto@eacr.cz