Vyhledávání


Informace sekce ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA

Přátelé, zdravím a posílám aktuální zprávu. ČEZ EDU II obdrželo dnes kladné stanovisko MŽP k EIA pro EDU 5.

Připojuji několik podrobností, které mám od ČEZ:
Souhlasné stanovisko obsahuje celou řadu závazných podmínek ke zmírnění a kompenzaci vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo. Ty se týkají jednotlivých fází přípravy, výstavby a provozu (včetně povinnosti monitoringu vlivů záměru na životní prostředí). Podmínky uvedené ve stanovisku jsou závazné pro navazující řízení. Tím nejbližším bude řízení o územním rozhodnutí o umístění stavby dle stavebního zákona. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení, na její přípravě se podílí široká skupina interních i externích spolupracovníků. Stanovisko EIA se tak stane dalším zásadním podkladem pro přípravu dokumentace pro územní řízení. Relevantní požadavky z podmínek stanoviska EIA budou promítnuty už do etapy zpracování dokumentace pro územní řízení tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro naplnění všech podmínek v rámci další přípravy předmětného záměru.

Celou informaci najdete zde

1. 9. 2019