Vyhledávání


2. společná konference IAČR a České lékařské akademie

Dne 10. října 2016 se na Fakultě strojní ČVUT v Praze konala 2. společná konference Inženýrské akademie české republiky a České lékařské akademie.    

Na konferenci byly prezentovány vybrané výsledky spolupráce technického a lékařského výzkumu a ukázky spolupráce v různých oblastech technických a lékařských věd, které by měly posloužit jako náměty pro další spolupráci a pro vznik případých společných výzkumných projektů. Tato akce měla rovněž za cíl seznámit širokou veřejnost s významem spolupráce technických a lékařských věd.

 

Malou FOTOGALERII si můžete prohlédnout zde.

 

V další části je uveden přehled přednášek, které byly na konferenci prezentovány a se kterými se můžete podrobněji seznámit.


Přednášky na 2. konferenci konsorcia IAČR a ČLA dne 10.10.2016 v Praze
(Přednášku si otevřete klepnutím myší na podtrženou část názvu)
   
·        Olga Štěpánová                         Uplatnění moderních technologií ve zdravotním a sociálním
                                                      sektoru
 
·        Jiří   Potůček, Petr Koranda        InspectLife - komplexní platforma pro poskytování   telemediciny, asistivních dohledových služeb
                                                       a asisitivní domácnosti
 
·        René Vlasák                                     Prevence a telemedicina
 
·        Václav Chudáček, Lukáš Hruban      Využití metod umělé inteligence pro zpracování dat a signálů v porodnictví 
 
·        Pavel Vítek                            Protonová radioterapie
 
·        Michal Andrlík                            Technologie   protonového ozařovače, fyzikální vlastnosti protonového svazku.........
 
·        David Lukáš et al.                        Nanovlákenné materiály pro hojení kožních poranění
 
·        Václav Liška et al.                       Rekonstrukce portálního řečiště v rámci  chirurgického řešení   pokročilého karcinomu pankreatu
                                                    – experiment na velkém zvířeti   
 
.      Jan  Vimmr et al.                       Rekonstrukce portálního řečiště v rámci  chirurgického řešení   pokročilého karcinomu pankreatu
                                             – experiment na velkém zvířeti   (biomechanická část)
 
Ivan Netuka                              Význam technologických inovací pro pokrok v léčbě terminálního srdečního selhání
 
·        Rastislav Druga, R. Hudák          3D tisk v přípravě komplexních anatomických modelů    
 
·        Filip Španiel                               Moderní technologie a psychiatrie v době postfarmakologické
 
·        Eduard  Bakštein                       Aktigrafie : pohybová aktivita jako odraz stavu pacienta
 

 

12. 10. 2016