Vyhledávání


Udělené Ceny

Cena za rok 1998

V roce 1998 byla cena udělena autorskému kolektivu sestávajícímu ze tří subjektů – Bouyeges Česká republika,Scott Associated Architecs Incorporaration – Brix a Franta, Architekti s.r.o. a Křístek, Trčka a spol., s.r.o., statická kancelář za projekt “Nová odbavovací hala mezinárodního letiště Praha”.
Udělením ceny IA ČR ocenila vysokou úroveň architektonického řešení odbavovací haly, originalitu statického řešení stavebních konstrukcí a netradiční konstrukční řešení založené na originálních technologiích zajišťujících maximální rychlost realizace tohoto výjimečného inženýrského díla mimořádného společenského a dopravního významu.


Cena za rok 1997

Historicky poprvé byla v roce 1997 cena udělena řešitelskému a realizačnímu kolektivu ze Strojní fakulty Technické univerzity v Liberci vedenému Doc. Ing. Stanislavem Berounem, CSc. za projekt ” Pohonná jednotka s velmi nízkými výfukovými emisemi pro autobusy MHD”.
Udělením ceny IA CR ocenila vysokou úroveň technického řešení pohonné jednotky vyznačující se širokou aplikovatelností a přínosy pro ozdravění životního prostředí městských aglomerací, kterých lze dosáhnout nasazením jednotky na nových i provozovaných městských autobusech MHD. Oceněné řešení bylo v době udělení ceny realizováno na 60 autobusech, které jsou provozovány Dopravním podnikem Mostu a Litvínova.


 
 

Partneři Ceny IA ČR
 

Metrostav, a. s.

metrostav.gif

Nadace PRECIOSA

preciosa6.gif

MM Průmyslové spektrum

logo_MM_vykr6.jpg