Vyhledávání


Přenášky a závěry „Kulatého stolu“ platformy ENGINEERING EDUCATION z 11.11.2014

 

 Dne 11. Listopadu 2014 pořádala Inženýrská akademie české republiky na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v rámci platformy Euro-CASE Engineering Education „Kulatý stůl“, který v souladu se závěry předchozího mezinárodního zasedání platformy byl zaměřen na směry a postavení technického vzdělávání v nejbližších 10ti letech a na otázku jak podpořit zájem mladé generace hochů i dívek o technické vzdělání.
Svůj pohled na tuto problematiku prezentovali rektoři a emeritní rektoři českých technických univerzit a také zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Český průmyslu na tomto jednání  zastupoval  Svaz  průmyslu a dopravy České republiky.
 

 

        Program kulatého stolu
 
  Zahájení                                                  Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. -   rektor ČVUT v Praze
 
  Přednášky   (jsou k dispozici  po kliknutí myší na jméno autora)
 
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.                     - Současné problémy související s technickým vzděláváním
(ČVUT v Praze)
 
Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.                - Současnost a budoucnost technického vzdělávání – jak nás
 (VŠB-TU Ostrava)                                     vidí OECD
 
PhDr. Milan Mostýn                               -   2015 – Rok průmyslu a technického vzdělávání
(Svaz průmyslu a dopravy ČR)
                                          
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs                      -  Jak zvýšit zájem dětí základních škol o technické obory –  
(TU Liberec)                                                 co pro to můžeme udělat
                                  
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek,CSc .    - Technické školky a vzdělávání od 3 do 99 let
(VUT Brno)
 
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.   -    Inženýrské vzdělávání potřebuje renesanci a novou
(ZČU Plzeň)                                                  strukturu studia
 
Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.             -   Témata a výstupy sekce “ Engineering Education“ na
(VŠCHT Praha)                                             kongresech CHISA
 
Ing. Roman Dvořák                             -    Jak zvýšit zájem o studium technických oborů na VŠ.
(MM Spektrum)
 
  Další účastníci workshopu:
 
MŠMT:      Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. náměstek pro vysoké školy a výzkum     
                 Ing.Petr Bannert, Bc., Ph.D. – ředitel odboru vzdělávání

                PaedDr. Josef Rydlo – vedoucí oddělení středních a vyššího odborného vzdělávání           

                PaedDr. Jaromír Krejčí – ředitel odboru vzdělávací soustavy.

 
PR  rektorátu ČVUT:   Ing.Josef Bolom
 
Do diskuse ze zapojili další účastníci Kulatého stolu


________________________________________________________________________________________________________________________________
Závěry "Kulatého stolu" si můžete přečíst zde

   

20141111_003_VIC-Ryszawy.jpg
 
 

 

 
 

 

10. 10. 2014