Vyhledávání


Aktuality/zprávy

Ivan Pilný: Hledáme nového Amose

25.6.2020

Dnes na Lodi Pivovar, kotvící nedaleko budovy MPO, proběhl křest již desáté knihy Ivana Pilného, manažera a podnikatele, prvního generálního ředitele pobočky Microsoft ČSSR, ale i politika – předseda Hospodářského výboru PSP, ministr financí ČR a náměstek ministryně průmyslu. Ivan Pilný, člen Rady Inženýrské akademie ČR se dlouhodobě věnuje problematice školství, a této oblasti věnoval svoji aktuální knihu nazvanou Hledáme nové Amose, s podtitulkem Učit nebo vzdělávat? Kniha je uvozena konstatováním, že některé strategie vzdělávání připomínají pokusy o čištění okna z druhé strany, než je zašpiněno… Ivan Pilný se v knize pokusil shrnout názory nejen své, ale i učitelů, studentů, zahraniční zkušenosti, představy EU a výsledky řady studií.
Kmotry knihy byla exministryně školství Kateřina Valachová, ex rektor VUT v Brně prof. Karel Rais a ředitel smíchovské průmyslové školy Radko Sáblík.
Úvodní slavnostní část svým zpěvem zpříjemnil Consortium Camerale Slanense – ženský pěvecký sbor ze Slaného. Moderátorem akce byl Stanislav Berkovec, který knihu doprovodil svými kresbami.
 

Obrázky si můžete prohlédnout  na 1 , 2 , 3 , 4 , 5

více zde


Inženýrská akademie ČR referuje ve světě

24.6.2020

Během období pandemie Covid-19 partnerská inženýrská akademie Royal Academy of Engineering z Velké Británie iniciovala realizaci série několik tematických videokonferencí národních akademií CAETS a Euro-CASE. Smyslem těchto videokonferencí bylo sdílení informací o inženýrských přístupech při eliminaci a řešení dopadů pandemie Covid-19. Za Inženýrskou akademii ČR se aktivně na této akci podílel generální sekretář Ing. Miloš Hayer, CSc., FEng. a předsedkyně sekce Informatika a kybernetika Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., FEng., která za pracoviště Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze nominovala odborníky. Ti postupně vystoupili v tematicky řazených videokonferencích se zaměřením na Personal Protective Equipment, Rapid Diagnostic Testing a Digital Contact Tracing. Ve svých příspěvcích informovali o vývoji ochranné polomasky CIIRC RP95 s vyměnitelným filtrem P3, robotické stanice usnadňující testování viru Covid-19 umístěné v Nemocnici Na Bulovce (bližší informace na https://www.ciirc.cvut.cz. Do poslední videokonference se zapojili pracovníci firem sdružených v iniciativě COVID19CZ, které se podílelo na vývoji systému chytré karantény.
Díky společné iniciativě anglické Royal Academy of Engineering a české Inženýrské akademie ČR se i touto cestou podařilo ve světě prezentovat technická řešení podporující boj s virem Covid-19 a eliminace jeho dopadů na společnost.

  

Autor textu: Roman Dvořák

  

Robotickou polomasku (respirátor) CIIRC RP 95 si můžete prohléhnout zde

 


 

více zde


Strojírenské forum - 2. dubna 2020 na ZČU v Plzni

7.3.2020

STROJÍRENSKÉ FÓRUM - 2020 - Technologie a materiály

 ADITIVNÍ A HYBRIDNÍ VÝROBA Z KOVOVÝCH MATERIÁLŮ
 TECHNOLOGIE TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ
 Diskuzní panel na téma TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

 

To jsou hlavní témata jarního Strojírenského fóra, které se uskuteční začátkem dubna v prostorách Západočeské univerzity v Plzni. Jednotlivé přednášky budou zrcadlit vzájemnou spolupráci mezi průmyslovou sférou a univerzitními pracovišti. Tandemová vystoupení mapují spolupráci na konkrétních projektech a představí dílčí zainteresovanosti na řešení daného problému jak ze strany vysoké školy, tak i průmyslového subjektu.
Diskusní panel nastíní odpovědi na témata týkající se např. komparativních výhod aditivních a subtraktivních procesů nebo jak přistupovat k technologičnosti konstrukce při návrzích dílů vyráběných aditivními technologiemi.

Nebude opomenuta otázka vlivu nových technologií na ekologičnost výrobního procesu a samozřejmě je na programu dne hovořit o vhodnosti tuzemské výroby (úroveň modernizace, vlastnická struktura) integrovat nové technologie do svých výrobních provozů

 Na závěr je pro účastníky opět připravena exkurze, tentokrát do laboratoří Západočeské univerzity v Plzni.

 

 Využijte tuto příležitost a přihlaste se. Nezapomeňte, zvýhodněné vstupné je do 9.3. 2020.

Konference proběhne pod odbornou garancí Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.


Konferencí Vás provede ROMAN DVOŘÁK, vydavatel a šéfredaktor MM Publishing

 

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Chcete prezentovat Vaše výrobky či služby pro současnou moderní výrobu v kontextu nových materiálů a technologií?

Kontaktujte nás a staňte se partnerem konference.

 

Odborným partnerem strojírenského fóra je Inženýrská akademie české republiky

  

Podrobnosti o akci najdete zde

více zde


Zprávy z jaderné energetiky 28.2.

27.2.2020

Jednou větou:
• V Dukovanech 1, 2 a 4 blok na nominálním výkonu. Blok č. 3 odstávka pro výměnu paliva a revize.
• V Temelíně jsou oba bloky v provozu

Zahraniční zprávy:
• Vývoj SMR-GEH oznámil pokrok v revizi návrhu dodavatele BWRX-300 v Kanadě.
• Testovací sestavy ATF dokončují první palivový cyklus v JE Hatch.
• Finská firma zahajuje projekt dálkového vytápění SMR.
• EDF uzavírá JE Fessenheim 1 ve východní Francii.
• General Atomics a Framatome se zapojí do vývoje nového jaderného paliv

Připomeneme si: 43 let od havárie v Jaslovských Bohunicích

 

 Celý dokument si můžete přečíst  ZDE

více zde


Informace o výhledech jaderné energetiky v ČR - závěry kolokvia

30.1.2020

Ve středu 4.12. se v rámci pravidelných kolokvií ČVUT FJFI uskutečnila beseda s Jaroslavem Mílem, FEng. vládním zmocněncem pro výstavbu jaderných elektráren. Téma rozpravy „Nový jaderný blok v souvislostech“. Akce byla spolupořádána s Inženýrskou akademií České republiky, jíž je Ing Jaroslav Míl, MBA členem. Beseda se uskutečnila ve velké posluchárně FJFI na Břehové 7 v Praze. Dlužno poznamenat, že posluchárna o kapacitě 180 míst byla plná. Akce se zúčastnilo cca 20 členů IAČR.

 

  Celou informaci zpracovanou Alešem Johnem, FENg si můžete přečíst  zde

 

více zde


Vánoční přání prezidenta Inženýrské akademie České repubiky

19.12.2019

Vážení přátelé,

blíží se Vánoce, svátky, které vždy umocňují
lásku a to nejen k nejbližším, ale i lásku k novým myšlenkám svobodě a pravdě.

Věřme, že i takto pojatá láska zvítězí nejen v rámci Vánoc, ale i v celém novém roce.

Přeji přijemné prožití vánočních svátků a nový rok ať splní všechna vaše očekávání.

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D. Eng. h.c., FEng.     
Prezident Inženýrské akademie ČR


 

více zde


Slavnostní večer s předáváním cen IA ČR a koncertem v Betlémské kapli

18.12.2019

Letos již po dvaadvacáté byla udělena Cena Inženýrské akademie. Slavnostní předávání této ceny společně s předáváním Cen Stanislava Hanzala, jmenovacích dekretů nově zvoleným členům akademie, Ceny Technologické agentury ČR a čestné ceny za nejlépe hodnocený příspěvek publikovaný ve vědeckém titulu MM Science Journal se uskutečnilo na konci listopadu v Betlémské kapli v Praze pod záštitou rektora ČVUT v Praze a děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Partnery a sponzory ceny byly Nadace Preciosa, ČVUT v Praze a vydavatelství MM Publishing.

 

Fotografie z průběhu slavnostního večera včetně doprovodného textu si můžete prohléhnout zde

 

více zde


Usnesení 25. plenárního shromáždění Inženýrské akademie ČR, z.s.

20.11.2019

Plenární shromáždění členů Inženýrské akademie ČR, z.s. (dále jen IA ČR)

1. Schvaluje
zprávu o hospodaření za roky 2018 a 2019 do 30. 9. 2019.

2. Přijímá
a) výroční zprávu prezidenta IA ČR o činnosti za období od 24. plenárního shromáždění IAČR do 13. 11. 2019
b) zprávu Kontrolní komise

3. Stanovuje
výši členských příspěvků pro rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019, tj. minimálně 600 Kč/rok. Členové v neproduktivním věku uhradí členský příspěvek ve výši dle vlastního uvážení. V této souvislosti je třeba připomenout, že nulový členský příspěvek není členský příspěvek.

4. Zvolilo
nové členy Inženýrské akademie ČR:
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., FEng.
doc. Ing. Milan Edl, Ph. D., FEng.
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph. D., FEng.
Ing. Milan Koloušek, FEng.
Ing. Milan Patrík, MBA, FEng.
Ing. Jiří Petránek, MBA, FEng.
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph. D., FEng.
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c., FEng.

5. Bere na vědomí
a) že Cenu IA ČR v kategorii za vynikající technické dílo za rok 2019 udělila Rada IA ČR projektu „TRYSKOVÝ TKACÍ STROJ DIFA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU DISTANČNÍCH TKANIN VELKÝCH A PROMĚNNÝCH DISTANCÍ“ autorského kolektivu Výzkumného ústavu textilních strojů v Liberci, a. s., pod vedením Ing. Petra Karla, Ph.D.
b) že čestné uznání bylo uděleno projektu “REGULÁTOR VÝKONU VÝZKUMNÉHO JADERNÉHO REAKTORU LVR-15“ autorského kolektivu prof. Ing. Miloše Schlegela, CSc.
c) že Rada IA ČR udělila čestnou cenu IA ČR za nejlepší příspěvek MM Science Journal článku „A SUBSTRUCTURING APPROACH FOR SIMULATION OF TIME DEPENDENT WORKPIECE DYNAMICS DURING MILLING“, autorů Christian Brecher, Prateek Chavan, Robert Spierling, Marcel Fey, z pracoviště Laboratory for Machine Tools and Production Engineering (WZL) of RWTH Aachen University Aachen, Germany.
d) že Čestné uznání IA ČR bylo uděleno projektu TA02010837 “VÍCEÚČELOVÝ DEMONTOVATELNÝ STAVEBNÍ SYSTÉM S ŘÍZENÝMI VLASTNOSTMI STYKŮ A MOŽNOSTÍ OPAKOVANÉHO VYUŽITÍ“ řešitelů PREFA PRAHA a.s. a České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební.
e) že Doc. Ing. Miroslavu Grégrovi, bude uděleno čestné uznání za celoživotní přínos k posilování aplikovaného výzkumu a jeho přímého propojení s rozvojem průmyslu, energetiky a obchodu.

f) že generální shromáždění uctilo památku zemřelých členů Ing. Ladislava Frýby, DrSc., FEng., Ing. Milana Holla, CSc., FEng. Prof. Ing. Jiřího Kratochvíla, DrSc., FEng. Prof. Ing. Pavla Marka, DrSc., FEng., Prof. Ing. Emanuela Ondráčka, CSc., FEng.

7. Žádá
všechny členy
a) aby naplňovali poslání Inženýrské akademie ČR, z.s. a propagovali její cíle při všech vhodných příležitostech, a aby svoji příslušnost k IA ČR deklarovali i ve svých odborných životopisech a vystoupeních i uváděním titulu FEng. za svým jménem. Členové IA ČR by se měli více a aktivněji podílet na vlastních programech, na získávání nových projektů a na podpoře vyššího zájmu veřejnosti a orgánů státní a veřejné správy o jejich odborná stanoviska,
b) aby v krátkém čase vyrovnali členské příspěvky.

 

V Praze, dne 13. 11. 2019

Toto usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy Inženýrské akademie České republiky z. s.

 

Prof. Ing. Milan Růžička, CSc., FEng.                                                     Prof .Ing. Petr Zuna, CSc., FEng.
Ing. Jiří Janošec, Ph. D., FEng.                                                                           prezident IAČR
   členové návrhové  komise                                                                                                   více zde


Strojírenské forum - Brno 19. listopadu 2019 na VUT v Brně

22.10.2019

Inženýrská akademie ČR se stala opět odborným partnerem dalšího ročníku Strojírenského fóra, jehož podzimní zastavení se uskuteční 19. listopadu 2019 na VUT v Brně. Program konference bude zaměřený na Plánování a řízení výrobních procesů a dále na Inteligentní výrobu v restrukturalizačním procesu, kde formou diskuzního panelu vystoupí ředitelé vybraných českých strojírenských výrobních firem a podělí se o své zkušenosti.

 

Více informací najdete zde

 

 

více zde


100 let Královské Švédské inženýrské akademie

18.8.2019

V letošním roce si Královská švédská akademie inženýrských věd (IVA) připomíná 100 let od svého založení v roce 1919. Stalo se tak rozhodnutím Švédského parlamentu, který ji pověřil úkolem podporovat technické vědy a vědecký a technologický výzkum, sledovat progres v těchto oblastech, provádět nezávislé vývojové analýzy a poskytovat strategická doporučení. Tyto úkoly se staly základem její mise. IVA při jejím naplňování vždy těsně spolupracovala s průmyslem, akademickou obcí, politickou sférou i veřejností ( www.iva.se).


Úspěšná činnost Švédské inženýrské akademie inspirovala vznik (vytváření) inženýrských akademií v mnoha dalších zemích celého světa. Ty jsou dnes sdruženy ve světové asociaci inženýrských akademií CAETS a evropské asociaci inženýrských akademií Euro CASE.

 

Celý dokument si můžete přečíst zde.

 

více zde